accessibility & help

English

Gwirfoddoli

Ymunwch â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr a gwnewch rywbeth cadarnhaol ar gyfer eich cymuned.

Gall unrhyw un wirfoddoli.  Nid yw o bwys beth yw eich sgiliau, eich profiad na’ch cefndir, neu faint o amser sydd gennych chi i roi.

Porwch yn ein swyddogaethau gwirfoddoli er mwyn darganfod cyfle sy’n addas ar eich cyfer.

Chwilio am swyddi gwag ar gyfer gwirfoddoli


Young man volunteering in a charity shop

Manwerthu: ein siopau

Gwirfoddolwch mewn llawer o swyddogaethau o wasanaethau cwsmeriaid at greu arddangosiadau deniadol.

A local band at a concert to raise money for the Red Cross

Codi arian

Mae llawer mwy i godi arian nag ysgwyd bwced. Mae’n hwyl ac mae’n werth ei wneud ac yn gyfle i gyfarfod â phobl newydd.

Byw’n annibynnol: helpu pobl yn eu cartrefi

O roi hyder i bobl at siopa wythnosol, mae ein gwirfoddolwyr yn helpu pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Event first aid volunteers at a night event

Cymorth cyntaf

Hyfforddwch i ddarparu cymorth cyntaf mewn amrediad o ddigwyddiadau cyffrous - neu dysgwch gymorth cyntaf i eraill.

Volunteers comforts a couple after an incident

Ymateb i argyfyngau yn y DU

Dydd neu nos, byddwch yno mewn argyfwng i helpu pan mae rhywun ei angen fwyaf.

Young people discussing issues

Gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc

Interniaethau i wirfoddolwyr, profiad gwaith, gwirfoddoli dramor a mwy.

A volunteer at the refugee service.

Cefnogi ffoaduriaid

Cynigiwch gefnogaeth a chyngor ymarferol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches er mwyn eu helpu i gartrefu mewn amgylchedd newydd.

The reunion of mother and daughter

Olrhain teuluoedd yn rhyngwladol

Pan mae teuluoedd yn cael eu gwahanu gan ryfel neu drychineb, rydym ni yn chwilio am anwyliaid. Ymunwch â’r tîm sy’n helpu aduno teuluoedd.

School students taking part in a workshop

Ymgysylltu ac addysg ieuenctid

Oes gennych chi yr hyn sydd ei angen i ysbrydoli bobl ifanc am waith dyngarol a’r Groes Goch?

Woman on the phone

Gweinyddiaeth

Cefnogwch ein gwaith ar gyfer pobl mewn argyfwng a byddwch yn aelod gwerthfawr o dîm swyddfa.

Related